Post Tagged with: "защитени зони"

РИОСВ – Плевен подготвя обявяването на две защитени зони за опазване на дивите птици

11.03.2021 13:31Коментарите са изключени за РИОСВ – Плевен подготвя обявяването на две защитени зони за опазване на дивите птици

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен е изготвила проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на две защитени зони за опазване на дивите птици. Ето за кои става въпрос: – защитена зона BG0000240 „Студенец“, разположена в землищата на с. Бежаново, с. Дерманци, с. Ъглен, община […]

РИОСВ – Плевен е изготвила проекти за обявяване на три нови защитени зони

16.02.2021 12:24Коментарите са изключени за РИОСВ – Плевен е изготвила проекти за обявяване на три нови защитени зони

Проекти на заповеди за обявяване на три защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е изготвила Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен. Става въпрос за: – Защитената зона BG0000396 „Персина“, разположена в землищата на гр. Белене, с. Татари, община Белене, област […]

Защитени зони предстои да бъдат обявени на територията на РИОСВ – Плевен

04.12.2020 12:59Коментарите са изключени за Защитени зони предстои да бъдат обявени на територията на РИОСВ – Плевен

Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са изготвени в Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Ето за кои защитени местности става […]