Post Tagged with: "заседание на Общински съвет – Плевен"

Актуализират състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

03.06.2024 10:44Коментарите са изключени за Актуализират състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Да бъде сформирана Местна комисия за обществен ред и сигурност в състав от 15 членове, от които петима общински съветници, реши Общинският съвет на Плевен. За председател на комисията съветниците определиха председателя на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански. Гласувано бе представителите на местния парламент в комисията от трима да […]

Разглеждат предложението за финансово подпомагане на граждани на диализно лечение в община Плевен с бюджета за 2025 г.

9:58Коментарите са изключени за Разглеждат предложението за финансово подпомагане на граждани на диализно лечение в община Плевен с бюджета за 2025 г.

Предложение за отпускане на еднократна годишна финансова помощ за граждани на община Плевен с терминална бъбречна недостатъчност, лекувани с диализни методи, ще бъде разгледано при обсъждане на проекта за бюджет на Общината за финансовата 2025 година. Решението бе прието от Общинския съвет след продължителен дебат в залата. Точката бе включена […]

Близо 5 часа съветниците дебатираха общинските дружества. Сесията продължава в понеделник…

30.05.2024 17:41Коментарите са изключени за Близо 5 часа съветниците дебатираха общинските дружества. Сесията продължава в понеделник…

В рамките на днешното 8-часово заседание, заедно с почивките, Общински съвет – Плевен разгледа предложенията до т.6, при дневен ред от общо 53 точки. Най-продължителна – близо 5 часа, бе дискусията по точка 6: Предложение относно утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2024 г. […]

Общински съвет – Плевен заседава на 30 май по дневен ред от 51 точки, обсъжда промени в две от общинските наредби

29.05.2024 17:17Коментарите са изключени за Общински съвет – Плевен заседава на 30 май по дневен ред от 51 точки, обсъжда промени в две от общинските наредби

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание в четвъртък, 30 май, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците включва 51 точки, последните четири от които са питания от общински съветници. Заседанието на Общинския съвет ще се излъчва в […]

Целеви средства от общинския бюджет да се ползват за ремонт на общински пътища искаме от финансовото министерство

25.04.2024 11:37Коментарите са изключени за Целеви средства от общинския бюджет да се ползват за ремонт на общински пътища искаме от финансовото министерство

Общинският съвет на Плевен прие решение, с което оправомощава кмета на Общината д-р Валентин Христов да предложи на министъра на финансите трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в общинския бюджет в трансфер за финансиране на разходи за извършването на неотложни текущи ремонти на общински пътища. Общият размер на визираните […]

Пренасочват средства от Културния календар за организацията на „Лауреатски дни Катя Попова“

10:55Коментарите са изключени за Пренасочват средства от Културния календар за организацията на „Лауреатски дни Катя Попова“

Допълнителни средства от Културния календар на Община Плевен ще бъдат пренасочени за организацията на „Лауреатски дни Катя Попова“. Календарът се допълва и с ново събитие – честването на 60-годишния юбилей от създаването на Общинския духов оркестър. И двете изменения бяха предложени и приети днес от Общинския съвет. С Решение №079 […]

Плевен има нов почетен гражданин – професионалният боксьор Йосиф Панов

10:29Коментарите са изключени за Плевен има нов почетен гражданин – професионалният боксьор Йосиф Панов

С пълно единодушие на присъстващите в залата 34 общински съветници Общинският съвет на Плевен прие решението да удостои със званието „Почетен гражданин на община Плевен“ професионалния боксьор Йосиф Панов. Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното заседание и е внесено от председателя на съвета доц. д-р Иван Малкодански. […]