Post Tagged with: "европейски проект"

Стартира проектът „Патронажна грижа + в община Плевен“

02.11.2021 11:33Коментарите са изключени за Стартира проектът „Патронажна грижа + в община Плевен“

От 01 октомври 2021 г. Община Плевен започна реализацията на проект № BG05M9OP001-6.002-0192 „Патронажна грижа + в община Плевен“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-6.002-0192-C01, процедура  BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, Приоритетна ос “Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и […]

Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ ще обучава местните лидери за възможности за финансиране

17.08.2021 13:28Коментарите са изключени за Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ ще обучава местните лидери за възможности за финансиране

П О К А Н А  за участие в обучение за местни лидери свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия  – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на […]

ОУ „Максим Горки“ – Левски със сертификат за качество за отлична работа по проект

21.12.2020 13:44Коментарите са изключени за ОУ „Максим Горки“ – Левски със сертификат за качество за отлична работа по проект

ОУ „Максим Горки“ – Левски получи сертификат за качество за отлична работа и показани високи резултати в изпълнението на приключилия през 2020 година проект по Програма „Еразъм+“ „Училище на 21-век – продължаващо образование“. Това е станало ясно по време на проведена годишна онлайн валоризационна конференция 2020. В конференцията участваха Даниела […]

Информационен ден на „Ваптех” ЕООД

20.09.2019 10:12Коментарите са изключени за Информационен ден на „Ваптех” ЕООД

Фирма „Ваптех” ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.002-0049-C01/28.12.2017 „Повишаване на енергийната ефективност във „Ваптех“ ЕООД”,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 3 541 907.00лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” […]

Общинска сграда в Червен бряг бе обновена по ОП „Региони в растеж”

31.05.2019 17:25Коментарите са изключени за Общинска сграда в Червен бряг бе обновена по ОП „Региони в растеж”

Днес в Община Червен бряг  се проведе  заключителната пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.001-0163-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг”, по процедура №BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от […]

В обновена и модерна база посреща учениците си ДФСГ „Интелект“ – Плевен

19.04.2019 13:25Коментарите са изключени за В обновена и модерна база посреща учениците си ДФСГ „Интелект“ – Плевен

С тържествено прерязване на лентата днес бе официално открита ремонтираната ДФСГ „Интелект“ – Плевен. Основният ремонт се осъществи по проект на Община Плевен „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“. Той е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана […]

Водеща фирма от Плевен осигурява работни места по Европейски проект

12.09.2016 8:58Коментарите са изключени за Водеща фирма от Плевен осигурява работни места по Европейски проект

На 12.08.2016 г. в град Плевен в производствената база на „ФУУД ДИСТРУБУШЪН” ООД беше даден стартa на Проект „Равен достъп до заетост, повишени компетенции и съвременно оборудвани работни места” по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0008- С01, схема «Ново работно място 2015» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от […]