Post Tagged with: "докторанти"

МУ–Плевен реализира проект за обучение на над 100 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

20.12.2018 14:58Коментарите са изключени за МУ–Плевен реализира проект за обучение на над 100 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Медицински университет – Плевен приключи успешно реализацията на проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по […]

Стартира вторият цикъл на Дейност 2 по проекта на МУ – Плевен за обучение на млади учени, специализанти и докторанти

01.03.2018 14:40Коментарите са изключени за Стартира вторият цикъл на Дейност 2 по проекта на МУ – Плевен за обучение на млади учени, специализанти и докторанти

Екипът на проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ кани всички специализанти от хирургическите специалности на Факултет „Медицина“ да се присъединят към целевата група за включване във втория цикъл на Дейност 2. За повече информация и записване в срок […]

Първа информационна среща по новия си проект за млади учени организира МУ – Плевен

29.06.2017 15:52Коментарите са изключени за Първа информационна среща по новия си проект за млади учени организира МУ – Плевен

Вчера в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен ендоскопски център при МУ-Плевен се проведе първата информационна среща по проекта „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Той е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския […]

Към развитието на докторанти, специализанти и млади учени е насочен новият проект на МУ – Плевен

13.06.2017 14:00Коментарите са изключени за Към развитието на докторанти, специализанти и млади учени е насочен новият проект на МУ – Плевен

Факултетът по Медицина към Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) подписа договор № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 за реализиране на проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските […]

10 места за докторанти обяви МУ – Плевен за учебната 2016/2017 година

25.05.2016 15:40Коментарите са изключени за 10 места за докторанти обяви МУ – Плевен за учебната 2016/2017 година

10 места за докторанти обяви Медицински университет – Плевен за учебната 2016/2017 година. Те са за специалността „Дерматология и венерология“ – 2 места задочно обучение и по едно място редовно обучение за „Микробиология“, „Генетика“, „Инфекциозни болести“, „Паразитология и хелминтология“, „Медицинска биология“, „Медицинска радиология и рентгенология“, „Педиатрия“ и „Аналитична химия“. За […]

Осем места за докторанти обяви Медицинският университет в Плевен

12.06.2015 15:100 коментара

Медицински университет – Плевен обяви осем места за докторанти за учебната 2015/2016 г. По едно са местата за специалностите „Инфекциозни болести“, „Епидемиология“, „Паразитология и хелминтология“, „Имунология“, „Медицинска биология“ и „Ортопедия и травматология“ и две за „Оториноларингология“. За участие в конкурса се подават следните документи: заявление до ректора; автобиография; диплома за […]

НПСС приветства инициативата за намаляване на студентските такси

08.02.2014 12:130 коментара

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Република България приветства законодателната инициатива на Народното събрание за намаляване на таксите за обучение в държавните висши училища чрез подготвяната промяна в чл.95, ал.3 от ЗВО. Позицията на НПСС, което провежда днес в Плевен своето Общо събрание, бе предоставена на медиите от председателя […]