Post Tagged with: "договор"

Кметът на община Червен бряг подписа важно споразумение за финансиране на приоритетни проекти

17.05.2024 12:42Коментарите са изключени за Кметът на община Червен бряг подписа важно споразумение за финансиране на приоритетни проекти

Кметът на община Червен бряг, гл.счетоводител Светлин Бенов и министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Коритарова подписаха споразумение за финансиране на приоритетни проекти със средства от държавния бюджет за 2024 г. Това е първото споразумение подписано от Община Червен бряг, с което държавният бюджет ще финансира изготвянето на работни […]

На 29 февруари 1912 г.е сключен съюзният договор между България и Сърбия

29.02.2024 7:28Коментарите са изключени за На 29 февруари 1912 г.е сключен съюзният договор между България и Сърбия

На 29 февруари 1912 г. с подписите на цар Фердинанд и на министър-председателя Гешов е сключен съюзният договор между България и Сърбия, придружен от анекс. Член 2 от анекса регламентира териториалните придобивки на двете държави при бъдеща война с Турция. Според него, ако не може да се обезпечи автономия на […]

На 31 януари 1878 г. е сложен край на военните действия между Русия и Турция

31.01.2024 9:54Коментарите са изключени за На 31 януари 1878 г. е сложен край на военните действия между Русия и Турция

Превземането на Плевен и победоносно настъпление на руската армия на юг от Балкана, бележи началото на военния разгром на Османската империя. Надеждите й за военна намеса на Великите сили остават напразни. Изпаднала в отчаяние, тя иска незабавно примирие. Първите преговори за мир на 20 и 21 януари 1878 г. в […]

Община Левски сключи договор за енергийна ефективност на ОУ „Максим Горки“ на стойност близо милион лева

15.01.2024 15:12Коментарите са изключени за Община Левски сключи договор за енергийна ефективност на ОУ „Максим Горки“ на стойност близо милион лева

Община Левски сключи договор за енергийна ефективност на  ОУ „Максим Горки“ с ДФ „Земеделие“ на стойност 959 005.00 лв.. Продължаваме да модернизираме образователната инфраструктура и да създаваме съвременни условия за възпитание на децата! Нека си пожелаем успешна и бърза реализация! Това информира на фейсбук страницата си кметът на Община Левски […]

Община Пордим и МУ-Плевен подписаха договор за базата на бъдещия ветеринарно –медицински факултет

21.09.2023 7:51Коментарите са изключени за Община Пордим и МУ-Плевен подписаха договор за базата на бъдещия ветеринарно –медицински факултет

На 20 септември в Медицински университет – Плевен кметът на община Пордим Детелин Василев и проф. д-р Добромир Димитров – ректор на университета подписаха Договор за учредяване право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост по плана на град Пордим. Имотът се предоставя за разкриване на Факултет по […]

Подписан е административен договор за проект „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник за програмен период 2023-2027 г.“

31.05.2023 8:03Коментарите са изключени за Подписан е административен договор за проект „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник за програмен период 2023-2027 г.“

Подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.610 по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд […]

Пордим става университетски град

02.02.2023 17:46Коментарите са изключени за Пордим става университетски град

Днес, 2.02.2023, година кметът на общината Детелин Василев и ректорът на Медицински университет Плевен професор доктор Добромир Димитров подписаха договор за стопанисване и управление на недвижим имот, собственост на община Пордим. До днешното решение се стигна след като на 11.05.2022г. от медицинския университет Плевен се получи писмо, с което се […]