Post Tagged with: "договор"

Подписан е административен договор за проект „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник за програмен период 2023-2027 г.“

31.05.2023 8:03Коментарите са изключени за Подписан е административен договор за проект „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник за програмен период 2023-2027 г.“

Подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.610 по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд […]

Пордим става университетски град

02.02.2023 17:46Коментарите са изключени за Пордим става университетски град

Днес, 2.02.2023, година кметът на общината Детелин Василев и ректорът на Медицински университет Плевен професор доктор Добромир Димитров подписаха договор за стопанисване и управление на недвижим имот, собственост на община Пордим. До днешното решение се стигна след като на 11.05.2022г. от медицинския университет Плевен се получи писмо, с което се […]

Кметът на Община Пордим подписа днес договор за проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Пордим”

13:42Коментарите са изключени за Кметът на Община Пордим подписа днес договор за проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Пордим”

Днес, 2.02.2023 година Кметът на община Пордим Детелин Василев подписа Административен договор предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Пордим”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Бюджетът на проекта е 59 521.99 лева, а времето за изпълнение – 24 […]

Договор за финансиране на водопроводна отсечка подписа кметът на Община Левски

28.10.2022 10:59Коментарите са изключени за Договор за финансиране на водопроводна отсечка подписа кметът на Община Левски

Днес в МРРБ подписах споразумението, с което на Община Левски е одобрено финансиране на подмяна на довеждащия водопровод на град Левски – Тласкател от П.Ст. „Асеновци -2“ до ж.п. линия град Левски, с дължина 1542,36 м. Сумата по споразумението е 709 884 лв.. С подмяната на тази водопроводна отсечка ще […]

Община Кнежа подписа договор за финансиране на важен инфраструктурен проект

27.10.2022 18:24Коментарите са изключени за Община Кнежа подписа договор за финансиране на важен инфраструктурен проект

Днес в Министерството на Регионалното развитие и благоустройството подписахме с главния счетоводител на Община Кнежа – г-жа Петрова-Трънска споразумение за финансиране на Проект: „РЕКОНСТУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА“- Етап 2: Първи подетап: Гл. клон II DN110 – 1379 м.; клон 16 DN90-208 м.; клон 18 DN90-217 […]

Общинският съвет гласува за удължаване срока на Споразумението за сътрудничество между Община Плевен и „Радио 1“

25.08.2022 12:46Коментарите са изключени за Общинският съвет гласува за удължаване срока на Споразумението за сътрудничество между Община Плевен и „Радио 1“

 Общински съвет – Плевен, одобри текст на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и „Радио 1” ЕООД, гр. София за нови две години. В изпълнение на решение на Общинския съвет от август 2018 г. бе подписано Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и „Радио 1” ЕООД, гр. София със срок […]

По искане на Десислава Трифонова: министър Лорер беше задължен да предостави договора за завода за електромобили

12.05.2022 15:00Коментарите са изключени за По искане на Десислава Трифонова: министър Лорер беше задължен да предостави договора за завода за електромобили

Комисията по икономическа политика и иновации поиска от министъра на иновациите Даниел Лорер да им предостави договора с българската компания за производство на електромобили „Некст.е.Го България“. Това стана по предложение на народния представител от ГЕРБ Десислава Трифонова.   „Бях принудена да поискам това гласуване, защото министърът на иновациите и растежа […]