Post Tagged with: "договор по ПРСР"

Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник изпълнява проект за транснационално сътрудничество по ПРСР 2014-2020 г.

02.09.2021 9:42Коментарите са изключени за Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник изпълнява проект за транснационално сътрудничество по ПРСР 2014-2020 г.

Подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата […]

За над 1,6 млн. лева ще ремонтират 7 улици в Левски

17.11.2017 11:05Коментарите са изключени за За над 1,6 млн. лева ще ремонтират 7 улици в Левски

Както вече съобщихме кметът на община Левски Любка Александрова подписа договор по мярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период в Държавен фонд „Земеделие”на 14 ноември. Одобреният размер на инвестицията за ремонт на 7 улици в град Левски е 1 682 884 лв., информира кметът на […]