Post Tagged with: "деца от малцинствата"

Представиха постигнатите резултати от проекта „Букварче, бъди ми другарче”

06.03.2017 12:50Коментарите са изключени за Представиха постигнатите резултати от проекта „Букварче, бъди ми другарче”

Дейностите и постигнатите до момента резултати от проект „Букварче, бъди ми другарче”, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, бяха представени на пресконференция в Община Плевен. Местната администрация е партньор с фондация „Образователно сътрудничество”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. […]