Post Tagged with: "временна комисия"

Конкурсната комисия не одобри представените идейни проекти за „Двете сърнета”

11.07.2023 14:55Коментарите са изключени за Конкурсната комисия не одобри представените идейни проекти за „Двете сърнета”

           Назначената със Заповед на кмета Георг Спартански № РД-10-932/05.07.2023 г. конкурсна комисия, председателствана от заместник-кмета Милен Яков, разгледа представените два идейни проекта в рамките на обявения от Община Плевен конкурс за изработване фигури на две сърнета по подобие на емблематичната за поколения плевенчани композиция в парк „Кайлъка”. Авторът […]

Временна комисия ще проверява как читалищата в община Плевен стопанисват представената им общинска собственост

01.04.2022 12:03Коментарите са изключени за Временна комисия ще проверява как читалищата в община Плевен стопанисват представената им общинска собственост

Временна комисия в Плевен ще проверява управлението и стопанисването на предоставените за ползване имоти, общинска собственост, на читалищата на територията на община Плевен. Решението за сформирането й бе прието от Общинския съвет по предложение на Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“. В състава на Времената комисия влизат 9 […]

В Плевен ще обсъждат днес мерки в подкрепа на бизнеса

12.04.2021 13:23Коментарите са изключени за В Плевен ще обсъждат днес мерки в подкрепа на бизнеса

Сформираната с решение на Общински съвет – Плевен Временна комисия за обсъждане на мерки в подкрепа на бизнеса в условията на извънредната епидемична обстановка, ще заседава днес, 12 април /понеделник/ от 17,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Поканени са представители на Общинска администрация и на местния бизнес. Заседанието ще се проведе при спазване […]

Временна комисия ще установи нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен

29.06.2017 12:45Коментарите са изключени за Временна комисия ще установи нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен

Общинският съвет на Плевен гласува днес да бъде сформирана временна комисия за установяване на нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен. Комисията е с председател Стефка Григорова – началник на отдел „Култура“ в Община Плевен, и членове – шест общински съветника и трима представители на общинската администрация. Общинският […]

Комисия инспектира работата на наетите по поддръжката на „Улпия Ескус“

28.06.2017 16:49Коментарите са изключени за Комисия инспектира работата на наетите по поддръжката на „Улпия Ескус“

В изпълнение на заповед на областния управител на Плевен Мирослав Петров комисия от Областна администрация извърши проверка на работата на наетите по програмата за заетост лица, чиято отговорност е почистването от растителност на археологическия резерват „Улпия Ескус“ в Гиген. Проверката е изненадваща и резултатите от нея сочат, че дейностите се […]

Временна комисия ще установява нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен

12:15Коментарите са изключени за Временна комисия ще установява нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен

На заседанието на Общинския съвет, насрочено за 29 юни, четвъртък, ще бъде обсъдено предложение за сформиране на временна комисия за установяване на нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен. С Решения № 1477 от 20.08.2007 г. и №1530 от 25.09.2007 г. на Общински съвет Плевен е предоставено безвъзмездно […]