Post Tagged with: "Вид на месеца"

Немият лебед и гмурецът са Видове на месец декември в РИМ – Плевен

02.12.2017 12:01Коментарите са изключени за Немият лебед и гмурецът са Видове на месец декември в РИМ – Плевен

С два експоната завършва тазгодишното представяне на видове от Червената книга в експозицията на направление „Природа“ на Регионалния исторически музей в Плевен. Немият лебед (Cygnus olor) е най-едрият представител на разред Гъскоподобни. Шията му е по-дебела отколкото на другите лебеди и характерна особеност е, че я държи във формата на […]

Белият ангъч е Вид на месец ноември в РИМ – Плевен

14.11.2017 14:53Коментарите са изключени за Белият ангъч е Вид на месец ноември в РИМ – Плевен

Белият ангъч (Tadorna tadorna) е Вид на месец ноември в Регионалния исторически музей в Плевен, съобщават от там. Той е наричан още килифар и е с природозащитен статус в „Червената книга“ – Уязвим. Гнезди основно по Черноморското крайбрежие, в миналото и по Дунавското крайбрежие. Сега общата популация се оценява на […]

Стридоядът е вид на месец септември в РИМ – Плевен

31.08.2017 17:24Коментарите са изключени за Стридоядът е вид на месец септември в РИМ – Плевен

Стридоядът (Haematopus ostralegus) е вид на месец сепетмври в Регионалния исторически музей в Плевен, съобщават от културния институт. Той е птица от семейство Дъждосвирцови. У нас се среща по поречието на р. Марица, Бургаските влажни зони, Варненско-белославския езерен комплекси и поречието на р. Дунав. По време на миграция е по-многоброен […]

Глухарът е вид на месец юни в РИМ – Плевен

01.06.2017 10:38Коментарите са изключени за Глухарът е вид на месец юни в РИМ – Плевен

Глухарът е вид на месец юни в Регионалния исторически музей в Плевен. Tetrao urogallus, както е латинското му име, е едра птица, с размерите на пуйка. Мъжкият е почти изцяло черен, а женската е пъстра и по-дребна. В последните години числеността му намалява заради унищожаването на естествения му биотоп и […]

Сивият жерав е Вид на месец май в РИМ – Плевен

02.05.2017 17:04Коментарите са изключени за Сивият жерав е Вид на месец май в РИМ – Плевен

Сивият жерав (Grus grus) е Вид на месец май в Регионалния исторически музей в Плевен, съобщиха от културния интитут. Той е едра прелетна птица от семейство Жеравови, която гнезди в Европа (предимно на територията на Швеция, Финландия и Полша) и Северна Азия. Когато е в покой, сивият жерав наподобява щъркел, […]

Пъстрият пор е Вид на месец Април в РИМ – Плевен

07.04.2017 14:27Коментарите са изключени за Пъстрият пор е Вид на месец Април в РИМ – Плевен

Пъстрият пор е Вид на месеца в Регионален исторически музей – Плевен. Пъстрият пор (Vormela peregusna), известен още като европейски пъстър пор и сарматски пор е рядък хищник. Среща се в Югоизточна Европа и Азия, включително и на територията на България, като ареалът му бързо се смалява. Той е нощно […]

Бухалът е Вид на месец март в РИМ – Плевен

14.03.2017 17:17Коментарите са изключени за Бухалът е Вид на месец март в РИМ – Плевен

Както писахме, от началото на 2017 г. в експозицията на Направление „Природа“ на Регионалния исторически музей в Плевен ежемесечно се представят видове от „Червената книга“ на България. Експонатите са от богатия фонд на Направлението. Вид на месец март е бухалът – най-едрата нощна граблива птица, срещаща се в България. Той […]