Режим на водата въвеждат в Бръшляница, Пелишат и Стежерово

25.06.2024 13:31
В следствие високите температури, намалелия дебит на водоизточниците, остарялата водопроводна мрежа, както и увеличената консумация на питейна вода и ползването й не само по предназначение, има недостиг на водни количества, особено във високите части на селата Бръшляница, Пелишат и Стежерово. От ВиК – Плевен са изпратени писма до кметовете на тези населени места за въвеждане на режимно водоснабдяване и забрана за поливане, пълнене на басейни и миене на улици, МПС и др. Към тази мярка се прибягва в случаите, когато подаваните водни количества не са достатъчни да се осигури непрекъснато водоснабдяване на всички потребители.
Със Заповед на кметовете на с. Бръшляница, с. Пелишат и с. Стежерово е въведено режимното водоподаване, по индивидуален график за всяко селище. Часовете за пускане и спиране на водата са съобразени с техническите възможности и съществуващата инфраструктура на населеното място:
– В село Бръшляница има вода от 08,00 часа до 20,00 часа;
– В село Пелишат: За улиците от центъра в посока Плевен вода ще има от 07,00 часа до 17,00 часа; За улиците от центъра в посока с. Вълчитрън и с. Згалево – от 17,00 часа до 7,00 часа;
– Село Стежерово е разделено на 2 зони и водата се спира през 24 часа за всяка, от 10,00 часа до 10,00 часа на следващия ден. В село Стежерово е осигурена водоноска.
При промяна на ситуацията, режимното водоснабдяване може да бъде променяно или отменено.
Това информират от ВиК Плевен.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: