Осигуряват пожарната безопасност през периода на жътвена кампания

20.06.2024 9:38

В ход са дейности по прибирането на селскостопанската продукция – 2024 г. Общо засетите площи със зърнено-житни култури в страната са около 12 700 000 дка, от които около 10 900 000 дка са пшеница.

A wheat field waving in the wind, field background

С повишаването на температурите се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. Като най-чести причини за възникване на пожарите се установяват небрежност при боравене с открит огън и техническа неизправност на селскостопанската техника.

В жътвената кампания следва да се използва изправна земеделска техника, оборудвана със средства за първоначално гасене на пожари.

От органите за ПБЗН ежедневно се извършват проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, както и проверки на земеделската техника. Обръщаме внимание за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища, растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко отношение към прибирането на селскостопанската продукция, към висока отговорност при изпълнение на своите дейности, за да не се допуска възникването на пожари, информират от ГДПБЗН.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: