Плевен е домакин на регионална среща на секретарите на общини

18.06.2024 15:45

На 19 юни, сряда, Община Плевен ще бъде домакин на регионална среща на секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен. Инициативата е на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, чийто изпълнителен директор е Силвия Даскалова. Срещата ще започне в 10:00 ч. в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“.

По време регионалната среща, която ще се проведе в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“, в неформална среда ще бъдат дискутирани важни въпроси и актуални приоритети в работата на секретарите на общини и райони, ще се очертаят посоки за бъдещо единодействие и продължаване дейността по разрешаване на общи проблеми. Срещата ще предостави възможност за обмен на опит и идеи, както и за обсъждане на текущи проекти и инициативи.

Събитието ще бъде с акцент върху управлението на човешките ресурси и междуличностните взаимоотношения в цялата им сложност, неяснота и несигурност. Бързо променящата се организационна среда в периоди на преход изисква вземане на сложни решения с една много важна цел – да се направи така, че днешните решения да не създадат утрешни проблеми. Ще се представи ясен модел и ще се проведе дискусия върху три от най-често срещаните дилеми, с които ръководителите се сблъскват при управлението на организационните процеси, свързани с хората. Специален гост и водещ ще бъде Сезгин Бекир, доктор по психология и клиничен психолог, почетен член на НАСО РБ.

Заедно с представители на Националния център за парламентарни изследвания /НЦПИ/- специализирано звено към Народното събрание, ще се проведе пилотно проучване относно новите подходи в правната регулация за създаване и управление на безопасно пространство, където общините да тестват свои политики, иновативни услуги и бизнес модели контролирано, в ограничен материален и териториален обхват /например в определен квартал, за определена група граждани/ и при временни изключения от съществуващите нормативни правила.

Чрез анкета сред участниците ще бъде събрана и анализирана информация за възможностите за създаване и управление на такива пространства – регулаторни лаборатории, а резултатите от изследването ще послужат за установяването им като инструмент за подобряване на регулаторната среда и законодателството, включително в областта на високите технологии и управлението на данни.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: