15 юни – Световен ден срещу насилието над възрастни хора

15.06.2024 8:31

Световният ден за информираност за малтретирането на възрастни хора (WEAAD) се отбелязва на 15 юни. Денят е иницииран за първи път през 2006 година от Международната мрежа за превенция на насилието над възрастни хора и Световната здравна организация към ООН.

Целта на WEAAD е да предостави възможност на общностите по целия свят да получат повече информация и насърчат разбирането за културните, социалните, икономическите и демографските процеси, засягащи малтретирането и пренебрегването на възрастни хора.

Денят е в подкрепа на Международния план за действие на ООН, като признава значението на малтретирането на възрастни хора като проблем за общественото здраве и правата на човека. WEAAD служи като призив за действие за лица, организации и общности за повишаване на осведомеността относно насилието, пренебрегването и експлоатацията на възрастни хора.

Злоупотребата с възрастни хора може да се дефинира като „еднократно или повтарящо се действие или липса на подходящо действие, което причинява вреда или страдание на възрастен човек“. Това е глобален социален проблем, който засяга здравето и човешките права на милиони възрастни хора по света и проблем, който заслужава вниманието на международната общност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: