Община Пордим стартира голям проект. Започна изпълнението на първата стъпка от него…

15.06.2024 13:32

На 14 юни беше открита строителната площадка и дадена строителна линия и ниво за строеж “ Дере на река след горе стоящи язовири и мост от четвъртокласен път LOV 1065 до ОК 47 над река в село Борислав община Пордим“. Изпълнението на мостовото съоръжение по проекта е началото на един по-грандиозен проект- Реконструкция и рехабилитация на общински път LOV 1065 – /III-301, Летница – Умаревци /Александрово – Граница общ. (Ловеч – Пордим) – Борислав – Одърне – /III – 3501/, по който се предвижда цялостно асфалтиране на пътя Борислав – Александрово.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: