Ректорът на Тракийски университет и кметът на Община Червен бряг подписаха Договор за сътрудничество и съвместна дейност

14.06.2024 15:11

Проф. Добри Ярков – ректор на Тракийски университет и Атанас Атанасов – кмет на община Червен Бряг подписаха меморандум за сътрудничество. Двете страни декларираха намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност. Споразумението включва създаване на организация и условия за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията, научно-изследователската дейност, екологията и икономиката. Проучване и прилагане на опит и добри практики в осигуряването на качество на образование, за създаване и утвърждаване на общо пространство на висшето образование и практическа реализация.

При визитата си в Тракийски университет г-н Атанасов имаше възможност да разгледа базата на старозагорското висше учебно заведение и да се запознае с образователните възможности, информират от висшето учебно заведение.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: