Педагози от ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“, град Левски участваха в Гранада в работен семинар – снимки

14.06.2024 12:29

От 3 до 6 юни екип от педагогически специалисти на ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски посети град Гранада в Испания, където участва в работен семинар, като част от заложените дейности за реализация на спечелен проект по програма Еразъм+.

Групата включваше инж. Йордан Димитров – ръководител на проекта, инж. Константин Костадинов – координатор по проекта, инж. Георги Георгиев, г-жа Юлия Кръстева и г-жа Емилия Мирчева, педагогически специалисти в професионалната гимназия.

Проект 2023-2-BG01-KA210-VET-000176436 „Разработване на Web Quest за уроци в класната стая на професионална гимназия“ е финансиран по Програма Еразъм+, КД210 – „Малки партньорства в ПОО“ и е на стойност 60 000 евро.

Като главен резултат от реализирането на проекта е заложено създаването на Ръководство за урок в класната стая чрез Web Quest /WQ Guide/. Web Quest /уеб търсене/ е метод, който в педагогиката се разглежда като работа по проблемни задачи или проекти с използване на интернет ресурси, правейки учебния процес по жив и интересен. Учениците се обучават в способността да навигират в интернет, с ясна учебна задача, за извличане на данни от множество ресурси и повишаване на уменията за критично мислене. Целевите групи на проекта включват ученици и учители от професионалното образование, тъй като липсва информация за въвеждане на този иновативен подход към преподаването по учебни предмети от професионалната подготовка в професионалните училищата у нас. В този смисъл ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски се явява пионер в тази дейност за нашата страна.

Водеща организация по управление и реализацията на проекта е ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски, но са включени и две партниращи организации с опит в подобни дейности и работа по проекти в сферата на образованието, професионалното обучение и професионалното ориентиране. Съответно Neotalentway от Испания и Mobility Friends от Португалия.

Семинарът „Обмен на опит и добри практики в страните на партньорските организации“ се проведе с логистичната подкрепа и активното участие на Neotalentway, която е обучителен и образователен център от Гранада, Испания, фокусиран върху обучението за работа. Програмата на семинара постигна очакваните ползи от споделените добри практики, мнения и становища. Българския екип запозна испанските и португалските представители с основните пунктове, необходими за успешна реализация на проекта. Очертани бяха следващите стъпки за работа и се разпределиха бъдещите задачи за изпълнение от страна на различните партньори. Представени бяха и две допълнителни български презентации – за ПГССТ в гр. Левски и за България, както и екземпляри от алманаха, представящ община Левски. Членовете на работните групи получиха сертификати за участието си. Положени бяха и основите за бъдещо сътрудничество и по нови проекти.

След ежедневните семинарни дейности, групата от България успя да се запознае с голяма част от местните и световни забележителности, като пищната градска катедрала, старинната архитектура в квартала на хълма Албисин, съчетаното великолепие от арабски и европейски стилове на дворците и множеството градини на крепостта Алхамбра. По пътно към летището в град Малага – родно място на известни личности, като Пабло Пикасо и Антонио Бандерас, след малък престой в града бяха посетени местната величествена катедрала, богатия музей на творчеството на Пикасо, крепостта на най-високия хълм с невероятната гледка към града и морето.

Проведеният семинар обогати представите ни за сътрудничество с доказани професионалисти от други европейски държави. ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски дълбоко вярва в успеха на проекта и очаква с нетърпение развитието на общата работа, в името на бъдещето развитие на българското и европейското образование.

Информация и снимки: инж. Константин Костадинов – координатор по проекта, инж. Йордан Димитров – ръководител на проекта

#тагове:

НАЙ-НОВИ: