Д-р Анелия Цочева, директор на РЦТХ Плевен: Дарената кръв е безценен дар!

14.06.2024 16:35

 

  • За пореден път отбелязваме Световния ден на кръводарителя…

Днешният ден е особено специален за всички кръводарители по целия свят и за партньорите в тази благородна кауза – кръводаряването, тъй като на днешната дата се отбелязват двадесет годишнината от обявяването на 14 юни за Световен ден на кръводарителя. Мотото тази година е „Двадесет години даряване. Благодарим Ви, кръводарители.“

Затова ние с изключително вълнение и гордост отбелязваме тук при нас, в  Районен център по Трансфузионна Хематология – Плевен, този празник заедно с кръводарителите, с доброволците от Българския червен кръст, със служителите на Центъра, които са ангажирани с грижата за кръводарителите и насърчаването за редовно, доброволно, безвъзмездно кръводаряване.

  • Днешният ден като повод за равносметка и оценка на предизвикателствата, които стоят пред Вас?

Виждаме, специално в нашия район Плевен, че медицинските лечебни заведения се разрастват като обем на работа, като брой пациенти, което изисква от нас да си организираме усилията за насърчаване на все повече и повече кръводарители. Още повече, че населението в района спада драстично, демографската характеристика се променя. За нас е трудно да успяваме понякога да отговорим на момента на нуждите на лечебните заведения, очаквайки нови кръводарители да станат редовни. А те са основният ресурс на снабдяването на здравната система с кръв.

  • С какво и как бихте призовали хората да се включат доброволно в кръводаряването и какъв е смисълът от този акт?

Дарената кръв е безценен дар. Всяко едно даряване е подарен, спасен живот, а всяко следващо е базата, основата за осигуряване на достатъчно по количество и качество кръв, достъпна навсякъде, където е нужна. Даряването като акт трае около 30 мин, включително и прегледа. Всички донори подлежат на медицински преглед, при който се установява тяхното здравословно състояние. Правят се изследвания, задължително, на всяка единица дарена кръв, така че ползите са двустранни както за самите пациенти, на които дарената кръв ще помогне и осигури едно добро качество на живот, така и за самите донори. Има редица проучвания, доказващи положителния ефект върху цялостното здраве на хората, като имам предвид „здраве“, съгласно дефиницията на световна здравна организация, която включва: физическо, психологическо и социално благополучие.

Така, че самото кръводаряване има ползи в тези три аспекта. Подобрява се физическото здраве. Доказано е, че кръводаряването предотвратява сърдечно съдовите заболявания, регулира се кръвното налягане, регулира се нивото на хемоглобина, холестерола и други физически показатели на здравето. Относно психологическите показатели на здравето – намаляване и преодоляване нивото на стрес, съдейства за психологическото благополучие на хората като създава усещане за съпричастност, принадлежност към обществото, проявявайки солидарност и съпричастност към нуждите на пациентите. Относно социалното здраве – усещането да си полезен, усещането да не си в изолация, а в обществото, създавайки чувството за една принадлежност към това общество, към което всички ние сме отговорни като граждани.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: