Обмен на добри практики реализира ОУ „Христо Ботев“, с. Рупци по НП “Иновации в действие“

11.06.2024 8:12

Иновативно основно училище „Христо Ботев“ с. Рупци, общ. Червен бряг работи по НП“Иновации в действие“-2023г. на Министерството на образованието и науката. Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативни и неиновативни училища.

От 6 до 9 юни педагозите от основно училище „Христо Ботев“ с. Рупци посетиха иновативно основно училище ”Генерал Карцов“, с. Христо Даново, обл. Пловдив за популяризиране и мултиплициране на добри практики.

Гост на срещата бе г- жа Марияна Механджиева, старши експерт за обучение в начален етап РУО Пловдив.

На Работна среща екипите от  ОУ ”Христо Ботев” с. Красново, обл. Пловдив, ОУ“ Христо Ботев“„ с. Расово, обл. Монтана,  ОУ ”Христо Ботев” с. Рупци, обл. Плевен бяха запознати с историята на ОУ „Генерал Карцов“ и иновацията „Нови думички ще зная, като пея и играя“, разходка в училището, в училищния двор и в класните стаи на открито, наблюдение на урок във 2 клас – иновативна паралелка – изучаване на български език чрез музика и музикални игри, наблюдение на урок в четвърти клас с акцент на използване на дигиталните устройства за образователни цели, обмяна на добри практики за овладяване на български език с ученици от ромския етнос с прилагане на интердисциплинарен и компетентностен подход, обмяна на опит по задържането и предотвратяването на отпадането на учениците в задължителна училищна възраст.

Посети се къщата – музей на Иван Вазов, Националния музей „Васил Левски“ и на Ботевата къща в Калофер.

Екипът благодари за оказаното гостоприемство и сподели, че  си тръгва от училището –домакин обогатени с нови идеи.

Информация и снимки: ОУ „Христо Ботев“, с. Рупци

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: