Фонд „Социална закрила” ще финансира проект за „Закупуване на автомобил за нуждите на социалната услуга Асистентска подкрепа” на Община Левски

06.06.2024 10:17

Фонд „Социална закрила” ще финансира проект за „Закупуване на автомобил за нуждите на социалната услуга Асистентска подкрепа” на Община Левски

Проектът се финансира съгласно сключен Договор за съвместна дейност № РД04-75 от 21.05.2024г. по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ и е на общата стойност 60 100 лв., като 41 469 лв. са осигурени от Фонд „Социална закрила”, а 18 631 лв. е съфинансиране от Община Левски.

Проектък предвижда закупуване на нов неупотребяван пътнически автомобил за нуждите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с цел подобряване на качеството й и осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Левски.

Реализирането на проекта ще подпомогне мобилността и ще повиши качеството на грижа и подкрепа към потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, а също така ще спомогне хората с трайни увреждания и възрастните хора в невъзможност за самообслужване, често самотно живеещи, да имат по-добър избор и подобрен достъп до персонализирани грижи, за да бъдат подпомогнати в осъществяване на дейностите по задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване и подобряване на житейската им среда.

Информация: ОБЩИНА ЛЕВСКИ

сектор „Управление на проекти“

 

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: