По проект: Община Долни Дъбник ще закупи нов пътнически автомобил за социална услуга

30.05.2024 14:31

Община Долни Дъбник ще реализира проект „Закупуване на нов неупотребяван пътнически автомобил за нуждите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Долни Дъбник“.

Община Долни Дъбник подписа договор  с Фонд „Социална закрила“ към  МТСП за финансиране на Проект „Закупуване на нов неупотребяван пътнически автомобил за нуждите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Долни Дъбник“,  на стойност  45 000,00 лв.

Наличието на транспортното средство ще бъде  от  полза  и в услуга на  23 бр. социални асистента, 43 бр. потребители и административният екип  в Община Долни Дъбник, който осъществява контрол и мониторинг  по предоставяне на социалната услуга. Също така ще допринесе  за подобряване качеството на социалната услуга, чрез  по-добра мобилна свързаност.

Тази инициатива на общинската администрация беше подкрепена от  Общински съвет Долни Дъбник, давайки своето съгласие Община Долни Дъбник  да  кандидатства с проектно предложение  на  стойност  45 000,00 лв. с ДДС, от които 35 550.00  лв. с ДДС  за сметка на  Фонд  „Социална закрила“, а   21 % от общата стойност на договора –  9 540 лв. с ДДС   е  осигурено съфинансиране  за сметка на общината .

По проекта са предвидени следните дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта.

Дейност 2: Подготовка на документи/документация за възлагане по ЗОП доставката на превозното средство.

Дейност 3: Доставка и застраховане на превозното средство

Дейност 4: Мерки за информираност и публичност

Дейност 5: Отчитане на проекта

Осигуряването на транспортно средство за нуждите на социална услуга Асистентска подкрепа ще подпомогне екипа на Община Долни Дъбник при осъществяването на по-активната комуникация, провеждането на мониторинг и директната работа на терен с потребителите, асистентите, близките и роднините на потребителите и не на последно място представителите на институциите, с които пряко си взаимодейства.

Информация: Община Долни Дъбник

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: