На 2 юни ще се проведе тест на сирените в Плевен

30.05.2024 14:06

С решение № 211/31.05.1993 година на Министерския съвет на Република България, 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.

В изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, (приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и  доп. ДВ бр. 65 от 6 Август 2021 г. посл. изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 24 Юни 2022 г.) Системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението излъчват акустичния сигнал „Въздушна опасност” всяка година на 2 юни в 12:00 часа в продължение на две минути, информират от Областна администрация.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: