Информационна кампания срещу тютюнопушенето на МКБППМН в община Левски

30.05.2024 12:59

По повод 31 май и отбелязване на световния ден без тютюнопушене и във връзка с план-програмата за действие чрез реализиране на превенция и противодействие на зависимости – тютюнопушене и райски газ, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/проведе информационна кампания по темата. Инициативата обхвана училищата от малките населени места: ОУ „Христо Ботев” с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” с. Българене, ОУ „Неофит Рилски” с. Обнова, както и ЦНСТ гр. Левски. Основните цели на кампанията включваха информираност за употребата на цигари (включително електронни цигари) и райски газ, тяхното вредно влияние върху здравето, опасности и последици.

МКБППМН раздаде информационни флаери и плакати, апелиращи към здравословен начин на живот и отказване от вредните навици. Учениците изработиха 3D цигара, която съдържаше снимки и картинки, свързани с вредната употреба на всякакъв вид цигари.

Информация и снимки: Илияна Александрова, секретар на МКБППМН град Левски

#тагове:

НАЙ-НОВИ: