ПГСС „Проф. Иван Иванов“ – град Долни Дъбник открива специалност „Ветеринарен техник“

23.05.2024 16:30

За учебната 2024-2025 година Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ – град Долни Дъбник предлага обучение в специалностите „Ветеринарен техник“ и „Механизация на селското стопанство“.

Специалността „Ветеринарен техник“ се открива за първа учебна година, в сътрудничество с факултета по Ветеринарна медицина на Медицински университет – Плевен.

Ветеринарният техник извършва профилактична, контролна и лечебна дейност- Профилактичната дейност се състои в карантинни мероприятия, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, ваксинации, съвети на стопаните по здравеопазването на животните. Контролната дейност се състои в мерки за спазване на зоохигиенните изисквания към животните, в грижи за качеството на получаваните хранителни продукти и за качеството на изхранваните фуражи. Лечебната дейност се състои в поставяне на диагноза, изпращане на материали в диагностичните лаборатории, хирургическа намеса /подрязване на копита, кастрации и други/, даване на лекарства, поставяне на инжекции, даване съвети на стопаните за грижите към болните животни.

Завършилите специалността могат да работят във ветеринарни клиники, амбулатории, лаборатории, ветеринарни аптеки, ферми, зоологически градини и центрове за опазване на животните, природни резервати, развъдни асоциации, кланици и мандри, самостоятелни производители на продукти от животински произход.

Завършилите специалност „Механизация на селското стопанство“ чрез придобитите теоретични знания и практически умения ще могат да работят като монтьори и водачи на моторни превозни средства, и професионално да подсигурят своето бъдеще.

Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ – град Долни Дъбник предлага:

–        Безплатно общежитие, библиотека и ученически стол

–        Кабинет по информатика и информационни технологии с интернет

–        Добре оборудвани кабинети по професии и специалности

–        осигурен училищен транспорт за извозване на учениците за учебно-производствена практика в базата на МУ-Плевен и производствени клиники, ферми, стопанства

–        стипендии за отличен успех, социални стипендии от фирми с възможност за реализация след завършено средно образование

Завършилите Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ – град Долни Дъбник получават:

–        Диплома за средно образование

–        Свидетелство за професионална квалификация

–        Свидетелство за водач на МПС – категория „В“ /любител шофьор/

–        Свидетелство – категория „Ткт“ /водач на колесни трактори/

–        Свидетелство – категория „Твк“ /правоспособност за работа с верижни, колесни трактори и работни машини към тях/

–        Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория „Твк-З“ /правоспособност за работа с прибираща техника/

 

За контакти:

гр. Долни Дъбник, ул. Владимир Стойчев №1

Служебен телефон: 0887135430, Канцелария: 06514/31 12

e-mail: [email protected]

https://pgss-dd.com

#тагове:

НАЙ-НОВИ: