17 май – Световен ден на информационното общество

17.05.2024 6:39

На 27 март 2006 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, която обявява 17 май за Световен ден на информационното общество.


„Общуването (или комуникацията) е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят помежду си информация. Той включва подготовката, съставянето и предаването на съобщения. Има много начини за комуникиране и много различни езикови методи. Речта и езикът са само част от комуникационния процес – това четем в уикипедия, когато потърсим дефиниция за „общуване“.
А питайки що е то „информация“ намираме следното: „Информацията представлява налично, използваемо знание. Терминът „информация“ е тясно свързан с понятия като комуникация, система за управление, образование, значение, стимул, възприятие.“
Размяната на информация, колкото и суховато да звучи, обогатява – и в духовния, и в чисто материалния смисъл на думата богатство. Казват, че да притежаваш важна информация е по-ценно, отколкото да притежаваш купища злато.
Днес споделянето на знания, общуването, предаването на информация е лесно. Ежедневно изникват технологични нововъведения, които правят този процес още по лесен-достъпен и популярен. Общуването и обмена на информация вече не са зависими от време и разстояние – всичко може да бъде осъществено сега, на момента. Информационните технологии, мобилните комуникации издигнаха общуването и размяната на информация на съвсем друго ниво.
Фейсбук, Туитър, Скайп, Ютюб и какво ли още не – ни позволяват да общуваме неограничено, да споделяме безпределно, да разменяме, да даваме и взимаме.
От нас зависи как ще употребим тези, създадени за добро технологични… улеснения, защото, както казва Уилям Форд, „Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а великата компания прави всичко това и се стреми да направи света едно по-добро място.“
Снимки и информация от интернет

#тагове:

НАЙ-НОВИ: