Кметът на община Червен бряг подписа важно споразумение за финансиране на приоритетни проекти

17.05.2024 12:42
Кметът на община Червен бряг, гл.счетоводител Светлин Бенов и министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Коритарова подписаха споразумение за финансиране на приоритетни проекти със средства от държавния бюджет за 2024 г.
Това е първото споразумение подписано от Община Червен бряг, с което държавният бюджет ще финансира изготвянето на работни проекти за рехабилитация на вътрешната и довеждащата водопроводна мрежа за следните населени места: гр. Койнаре, селата Бресте, Горник, Глава, Девенци, Сухаче, Лепица, Ракита, Реселец и Чомаковци, а за Радомирци, Рупци и Телиш вече има изготвени работни проекти, които ще бъдат актуализирани.
С изпълнението му всички населени места извън гр. Червен бряг ще разполагат с инвестиционни проекти, а осигурената проектна готовност ще даде възможност на общинска администрация да реагира своевременно при наличие на възможност за осигуряване на финансов ресурс за самото изпълнение на строителните дейности.
Решението финансовия ресурс да бъде насочен именно в тази посока е съобразен с предизборната програма, в която г-н Атанасов беше заложил в рамките на мандата да бъдат изготвени тези проекти, но с това финансиране този ангажимент ще бъде изпълнен още в първата година.
Намаляването на водните ресурси и влошеното състояние на ВиК инфраструктурата през последните години се превърна в сериозен проблем, който предстои да се задълбочава през следващите години и поради тази причина Общината ще продължи да инвестира сериозно в тази насока.
Това информират от община Червен бряг.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: