Община Плевен обяви конкурс за директори на шест детски заведения

13.05.2024 13:05

Община Плевен обяви конкурс за заемане на длъжността „Директор” на следните шест общински детски градини – в гр. Плевен: ДГ „Щастливо детство”, ДГ „Юнско въстание”, ДГ „Теменуга” (с групи деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания), ДГ „Ралица”; ДГ „Щастливо детство“ в село Мечка и ДГ „Девети май“, град Славяново.

Конкурсът ще се проведе в два етапа: първи –  писмен изпит, който включва решаване на тест; втори етап – събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепция за стратегическо управление на детската градина за период от три години. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит. Подаване на документи за участие в конкурса се извършва до 10.06.2024 г., включително.

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан плик, на който са посочени трите имена на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и името на детската градина, за която се кандидатства, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на гражданите, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 4.

Подробности за изискванията към кандидатите, срокове за кандидатстване и необходими документи може да намерите на: https://pleven.bg/bg/vakantni-dlazhnosti/konkurs-za-zaemane-na-dlazhnostta-direktor-na-obshtinski-detski-gradini

#тагове:

НАЙ-НОВИ: