Доц. д-р Иван Малкодански участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

13.05.2024 17:48

Председателят на Общински съвет – Плевен, доц. д-р Иван Малкодански, заедно с областния управител на област Плевен Николай Абрашев, взеха участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион за планиране. Двамата представляваха Плевен на срещата, състояла се днес в град Враца.

Основните точки в дневния ред на заседанието бяха обсъждане на извършената оценка и приоритизация от Звеното за предварителен подбор на Концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за СЗР, одобряването на Обща Програмна концепция на Северозападния регион, както и избиране на нов председател на РСР. По последната точка заседанието избра Калин Каменов – кмет на Община Враца, за председател на Регионалния съвет за развитие, за негов заместник бе определен Златко Живков – кмет на Община Монтана.

Доц. д-р Малкодански и Николай Абрашев, дадоха своя положителен вот за стратегията „Единно здраве за Северозападен регион“ на Медицински университет – Плевен, която е на първо място по точки при приоритизацията на КИТИ от широкия състав на членовете на РСР. Двамата подкрепиха и проект за интегрирано развитие на територията на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник и Гулянци.

„На проведения днес регионален съвет успешно защитихме проектите на област Плевен за приоритетно финансиране. Проектът “Единно здраве” с водещ партньор Медицински университет – Плевен и Община Плевен, беше класиран първи с 92,77 точки от максимални 100. Безвъзмездното финансиране е в размер на 52 516 148 лв. Проектът “Концепция за интегрирано развитие на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник и Гулянци – партньорство за развитие на местния потенциал” с водещ партньор Община Долна Митрополия е класиран на шесто място с 69,65 точки. Неговата стойност е 17 087 442,37 лв. Общият брой проекти, които бяха представени за финансиране от областите Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин беше 23“, сподели доц. д-р Малкодански.

Това информират от Общински съвет Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: