Окръжна и Районна прокуратура- Плевен проведе съвместно „Ден на отворените врати“

24.04.2024 9:56

 

На 22 април 2024 година, ученици от 9, 11 и 12 клас на ПГРТО-Плевен, обучаващи се в специалност „съдебна администрация“, станаха част от инициативата „Ден на отворените врати“, съвместно организирана от Окръжна и Районна прокуратура- Плевен.

Гостите бяха посрещнати от административния ръководител-окръжен прокурор на ОП Плевен, г-н Владимир Николов,  административния ръководител-районен прокурор на РП Плевен, г-н Владимир Радоев, и зам.-районните прокурори – г-жа Мирослава Митева и г-жа Добринка Матеева.

По време на срещата бе проведен дебат на тема: „За или против смъртното наказание“. Учениците бяха разделени на отбори, като по време на дебата демонстрираха отлична подготовка и умения за мотивиране на избраната теза. Най-добре представилият се отбор получи грамота за добро представяне, а останалите участници получиха индивидуални награди.

Двамата административни ръководители запознаха гостите с историческите и съвременни аспекти по темата и приложението на този вид наказание в международен план.

Информационната кампания „Ден на отворените врати“ се провежда всяка година по повод 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на юриста и съдебния служител, като има за цел повишаване правната култура на учениците и доверието в работата на съдебната власт.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: