В Областната администрация се проведе конференция, посветена на безопасността и здравето при работа

19.04.2024 14:03

На 19 април в зала „Плевен” на  Областната администрация се проведе конференция, посветена на безопасността и здравето при работа. Повод за конференцията е информационна кампания, започнала в началото на февруари тази година по инициатива на ИА”Главна инспекция по труда” с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика, посветена на трудовия травматизъм:” Прибери се у дома след работата! Там някой те очаква.”

Областният управител Виолета Иеремиева поздрави за инициативата изпълнителния директор на ”Главна инспекция по труда” инж. Екатерина Асенова и изрази надежда, че тя ще доведе до желания резултат за намаляване на трудовия травматизъм.

Инж. Екатерина Асенова откри конференцията с акцент върху тревожните тенденции, които се наблюдават през последните години във връзка със злополуки на работното място, довели до трудов травматизъм и летален изход. За миналата година в страната са констатирани 157 смъртни случая по време на работа, а 85 – на сериозни увреждания или инвалидизации. Работодателите и работниците често неглижират правилата за безопасност на работа, защото считат, че те са административна тежест и затрудняват работния процес.

Радослава Иванова, директор на дирекция „Испекция по труда” – Плевен, представи данни за дейността на институцията. През изминалата година са констатирани около 7000 нарушения на трудовото законодателство, половината от които са свързани с безопасни условия на труд, пет трудови злополуки са довели до летален изход, а  девет – до временна нетрудоспособност и инвалидност.

Само 350 са инспекторите  в цялата страна, които следят за спазване на трудовото законодателство. Затова те разчитат на съдействие от страна на работодателите чрез провеждане на качествени инструктажи, проява на нетърпимост към нарушаването на правилата за безопасни условия на труд и ефективна  работа на комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Най-често трудов травматизъм настъпва при падане от височина, притискане и премазване, удар от падащ предмет, поражение от електрически ток, засипване със земни маси, загуба на контрол върху машина.

Извършените от инспекторите разследвания показват, че  причините за възникване на злополуки са: нарушаване на правилата за безопасна работа, недостатъчна  квалификация и правоспособност на работниците, липса на инструктаж и обучение на персонала, нарушаване на трудовата и технологична дисциплина, липса или отказ от използване на лични предпазни средства, липса на подходящо оборудване.

Едни от приоритетните мерки, които се предприемат от служителите в Инспекциите по труда са: осъществяване на контрол по спазване на изискванията по безопасност и здраве при работа в предприятия, оказали влияние върху нивата на трудовия травматизъм, и извършване на проверка на организацията на работодателите за предотвратяване на трудови инциденти, тяхното разследване и предприемане на адекватни мерки след настъпването им за недопускане на бъдещи такива.

В последвалата дискусия се включиха  заместник областния управител Николай Абрашев, работодатели, представители на синдикати и служители в Инспекция по труда – Плевен.

Информация и снимки: Пресцентър на Областна администрация – Плевен.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: