На 18 април Община Искър ще проведе учение с учебна цел

17.04.2024 13:37

Община Искър уведомява гражданите, че на 18 април 2024г. от 09.00 до 14.00 часа ще се проведе общинско учение на тема: „Дейност на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органите на управление и силите на Единната спасителна система (ЕЕС) при възникнала тежка катастрофа в района на мостово съоръжение на река Искър, между гр. Кнежа и гр. Искър.

Една от учебните цели е усвояването и проиграването на общинския план за защита при бедствия – част „Масови горски и полски пожари“ и плановете за защита при бедствия на пребиваващите в сгради за обществено ползване по чл.36 от Закона за защита при бедствия в община Искър.

УЧАСТНИЦИ В УЧЕНИЕТО СА:

  1. Община Искър:
  2. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” /РДПБЗН/ – Плевен – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/ – Плевен –Кнежа и Монтана:
  1.  Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи /ОД на МВР/-Плевен, районно управление на МВР /РУ на МВР/ – Долни Дъбник.
  2. Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ – Плевен – екип на Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ – Искър.
  3. Областен съвет на Български червен кръст /БЧК/ – Плевен:
  4. Електроразпределителни мрежи „Запад” ЕАД:
  5. Областно пътно управление-Плевен:
  6. Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/-Плевен и др.

Учението ще се ръководи от инж. Иван Йолов – Кмет на община Искър. Същото ще се проведе както следва:

Оповестяване на Кмета на общината от оперативния дежурен по общински съвет за сигурност (ОД по ОБСС)-Искър при опасност от възникване на масови горски и полски пожари;

Оповестяване на членовете на ЩИОбщПЗБ по указания на кмета;

Оповестяване на застрашеното население и провеждане на мерки за незабавно изпълнение.

Провеждане на заседание на щаба ЩИОбщПЗБ в заседателната зала на Общинската администрация – ет.2, стая 203.

Под ръководството на зам.-кмета на общината г-жа Мариана Иванчовска, на обучението ще бъдат евакуирани  служители и граждани от сградата на общинската администрация.

Ще се демонстрира гасене на възникнал пожар в заседателна зала на 2-ри етаж на сградата на общинска администрация;

Ще се проведат Аварийно-спасителни дейности при възникнала верижна катастрофа в района на мостово съоръжение на р. Искър.

Ще бъде ограничен достъпа на граждани в периметъра на ПТП и ще се създаде временна организация на движението от екипите на РУ на МВР- Искър и РПС-Телиш.

Учението ще завърши с анализ от ръководителят на учението – инж. Иван Йолов – Кмет на община Искър.

Това информират от Община Искър. Снимка: илюстрация

#тагове:

НАЙ-НОВИ: