Топлофикация Плевен предлага на своите клиенти ползване на битова гореща вода на преференциални цени

16.04.2024 12:22

Топлофикация Плевен предлага на своите клиенти ползване на битова гореща вода на преференциални цени с новите си програми за отстъпки с „БГВ max“ и „БГВ plus

 

„За да стимулираме потреблението на повече битова гореща вода от съществуващите клиенти, както и да мотивираме връщане на клиенти към нашите услуги, разработихме програмите „БГВ max“ и „БГВ plus“. С тях ние предоставяме преференциални цени за ползване на топла вода. Всичко, което превишава определените цени по програмите, ще бъде приспаднато под формата на търговска отстъпка.“ заяви инж. Йордан Василев, изпълнителен директор на Топлофикация Плевен.

Инж. Василев подчерта, че централното подаване на битова гореща вода е най-евтината и осигуряващата най-висок комфорт услуга. Използването на електрически бойлер за подгряване на топла вода е значително по-скъпо. Необходимо е периодично да се извършват прегледи и ремонти по електрическия бойлер, като е възможно съоръжението да предизвика тежка авария в имота

Директорът на Топлофикация Плевен обяви, че програмата „БГВ max“ е насочена към настоящите битови клиенти и ще бъде в сила от май до края на октомври.

„Според програмата „БГВ max“ всички клиенти, използващи битова гореща вода, с не повече от 2 неплатени фактури и съдебни или присъдени задължения, както и метрологично проверени водомери с дистанционен отчет, могат да се възползват от месечна пределна сума за битова гореща вода на стойност до 59.90 лева с ДДС. За първи път въвеждаме пределна МЕСЕЧНА сума за топла вода и се надяваме да се приеме положително от клиентите. Според нашите разчети новата програма ще доведе до увеличаване на ползваните количества битова гореща вода от клиентите и намаляване на сметките им.“ обясни инж. Йордан Василев.

Директорът поясни, че втората кампания „БГВ plus“  е насочена към всички онези домакинства, взели решение да възстановят ползването на топла вода, които са били преустановили използването ѝ за повече от 6 месеца.

„Пределната месечна цена на топлата вода, която ще предложим за периода май 2024 година – юни 2025 година на връщащите се към нашите услуги стари клиенти е на невероятно изгодните 24,90 лв. с ДДС, независимо от ползваното количество. Като тук държа да уточня, че ако ползваната топла вода е под тази стойност, то клиентът заплаща реалната месечна консумация.“ обясни инж. Йордан Василев.

Експертът допълни, че за възползване от тази оферта клиентите е необходимо да са монтирали индивидуални водомери за топла вода с дистанционно отчитане, съответстващи на използвания софтуер от фирмата за дялово разпределение.

Всички стъпки и условия за възползване от двете програми „БГВ max“ и „БГВ plus“ са описани на интернет страницата на Топлофикация Плевен. Служителите на дружеството са готови да отговарят на всякакви въпроси, касаещи централното отопление и битова гореща вода, както по телефона, така и на място в клиентския център.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: