В Плевен се проведе работна среща със заместник-министъра на труда и социалната политика Елка Налбантова

27.03.2024 15:42

Представителите на Местното звено, което координира дейностите по извеждането на децата от Дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ – Плевен се срещнаха със заместник-министъра на труда и социалната политика Елка Налбантова в зала „Плевен” на Областната администрация.

Водещ на срещата беше областният управител Виолета Иеремиева. Във форума взе участие и заместник областният управител Николай Абрашев.

Откривайки дискусията, Виолета Иеремиева  подчерта, че подкрепя деинституализацията и приоритетната грижа за децата с увреждания в семейна среда, и че вижда сериозната подпомагаща роля на държавата, за да могат родителите да се справят.

В България процесът на деинституционализация на грижите за деца вече е във финален етап. Към момента функционират последните четири ДМСГД, един от които се намира в Плевен. Те се управляват от Министерството на здравеопазването и предстои да бъдат закрити.

В процеса на подготовката за тази мярка е необходимо да се идентифицират затрудненията и да се предложат мерки за тяхното преодоляване, да се разработят методически насоки за подкрепа, за работа и взаимодействие с местните общности, в които децата, изведени от ДМСГД, ще ползват социални услуги.

На срещата зам.-министър Налбантова очерта основните принципи, на които са подчинени  дейностите, предхождащи закриването на ДМСГД: ограничаване на приема в тях, извършване на прецизна индивидуална оценка на състоянието на настанените деца, за да се определи конкретния вид услуги, от които всяко дете се нуждае, и на базата на това, да се направи заключение с какви конкретни социални услуги трябва да бъде заменен съответния ДМСГД. Важно е при оценката и анализа да се отчита разликата между необходимостта от лечение и нуждата от мярка за закрила.

Виолета Иеремиева изрази тревогата си за медицинската развръзка при деца в тежко състояние и за това дали те ще получат същата медицинска грижа в социалната услуга, като тази, която са имали в ДМСГД, в качеството му на лечебно заведение.

Решението на този проблем, според зам.-министър Налбантова, е в разкриването на Центрове за настаняване от семеен тип с постоянна медицинска грижа, в които не се къса връзката между семейството и детето. Изследванията показват, че състоянието на децата в голяма степен зависи от това дали се чувстват емоционално свързани със семейната среда и именно това е приоритет в дейностите по деинституализацията.

Разговорите по темата със заместник министър Елка Налбантова ще продължат в община Плевен с представители на социалните институции.

Това информират от Пресцентър на Областна администрация – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: