Представители на институции обсъдиха предстоящите мерки по извеждане на деца от ДМСГД

21.03.2024 17:01

Днес, 21 март, областният управител Виолета Иеремиева беше домакин на среща, на която се обсъдиха предстоящи действия по извеждане на децата от Дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ – Плевен. В дискусията участваха  зам.областният управител Николай Абрашев, Пламен Топалски – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областната администрация, представители на институции, включени в Местното звено, създадено със заповед на областния управител, което координира дейностите по извеждането.

Днешната среща предхожда обсъждането на темата от членовете на Местното звено при областния управител на област Плевен със заместник-министъра на труда и социалната политика Елка Налбантова, което ще се проведе на 27.03.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Областната администрация.

ДМСГД е лечебно заведение, в което са настанени деца с хронични заболявания, нуждаещи се от непрекъсната високоспециализирана медицинска помощ. В настоящия момент в него се полагат постоянни медицински грижи за 47 деца от цялата страна, а дневният център към дома се посещава от 120 деца. ДМСГД е база за обучение на бъдещи медици и социални работници.

Целта, както на предварителното обсъждане, така и на предстоящата на 27 март среща, е да бъдат взети решения за  бъдещи действия по извеждане на децата от ДМСГД, да се направи преценка на възможностите за тяхната реинтеграция и да се предложат алтернативни варианти.

Предприемането на тези мерки се налага във връзка с възприетия от България  принцип за деинституализация на грижите за деца, който изисква ДМСГД в Плевен, наред с останалите три в страната, да бъде закрит.

По време на дискусията бяха конкретизирани проблемите и въпросите, които да бъдат поставени  пред зам.-министър Налбантова, като очакванията са тя да представи визията на Министерство на труда и социалната политика  по отношение на ДМСГД – Плевен.

Информация и снимки: Пресцентър на Областна администрация – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: