Кметът на Белене бе избран за председател на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“

16.03.2024 13:07

 

На 14 март 2024 г., в Зала 26 на Община Белене, се проведе годишното заседание на Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Събитието беше открито от досегашния председател на Управителния съвет (УС) д-р Юлиян Найденов, а за председателстващ събранието беше избран председателят на Общински съвет – Долна Митрополия г-н Петър Петров. Представителите на членуващите в сдружението общини приеха последователно Отчет за дейността през 2023 г., Отчет за изпълнението на бюджета през 2023 г. и Проектобюджет през 2024 г., Годишен финансов отчет за 2023 г., Годишен работен план за 2024 г. Това информират от официалния сайт на Асоциацията.

Съгласно Устава на сдружението, заседанието имаше отчетно-изборен характер. Делегатите освободиха членовете на Управителния съвет от длъжност и отговорност, след което гласуваха състав на нов 9-членен ръководен орган на АДО „Дунав“ за следващите четири години:

  1. Милен Дулев – Кмет на Община Белене
  2. Александър Сабанов – Кмет на Община Силистра
  3. Пенчо Милков – Кмет на Община Русе
  4. Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов
  5. д-р Петър Петров – Кмет на Община Ценово
  6. Петър Петров – Председател на ОбС – Долна Митрополия
  7. Божидар Борисов – Кмет на Община Две могили
  8. д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан
  9. Янка Господинова – Кмет на Община Алфатар

Делегатите повериха ролята на Контрольор на АДО „Дунав“ на Кмета на Община Лом г-н Цветан Цветанов.

След закриване на Общото събрание се проведе конститутивно заседание на новоизбрания Управителен съвет, на което кметът на Община Белене и досегашен заместник-председател на УС на АДО „Дунав“ –  Милен Дулев беше избран за председател с гласовете на всички присъстващи членове на ръководния орган. За заместник-председатели на УС бяха определени кметът на община Русе Пенчо Милков и кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов. Новосформираният Управителен съвет потвърди избора на г-жа Маргарита Цекова за Изпълнителен директор на Асоциацията, информират още от АДО.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: