Разпределиха държавната субсидия за читалищата в община Плевен за 2024 г.

13.03.2024 17:09

Комисията за разпределяне на държавната субсидия за 2024 година за читалищата на територията на община Плевен прие решение на свое заседание за разпределението на  средствата. Съставът на комисията е определен със заповед на кмета д-р Валентин Христов и в нея влизат представители на 40 читалища в общината – председатели и секретари. Председател на комисията е заместник-кметът Елина Димитрова.

На заседанието, гласувало финалното решение за разпределението на субсидията, присъстваха 33 от общо 40-те членове на комисията. Обсъждането премина при следния дневен ред:

 1. Предложение за разпределение на субсидията за 2024 г.
 2. Обсъждане на механизъм за комуникация между Община Плевен и читалищата.
 3. Изработване на нов алгоритъм за оценка работата на читалищата със срок до края на м. август 2024 г.

Държавната субсидия за читалищата в община Плевен за финансовата 2024 г. е в размер общо на 1 774 864 лв. Средствата се разпределят за 106 субсидирани бройки – 103 за читалищата и 3 за РЕКИЦ /Регионален експертно-консултантски и информационен център/. Субсидията за една бройка за читалищата тази годна е в размер на 16 744 лв.  След дебат, с 29 гласа „за”, 4 „против” и без „въздържал се” комисията прие разпределението на държавната субсидия за 2024 г. за читалищата в община Плевен, както следва:

 • НЧ „Съгласие – 1869” – Плевен – 31,50 щ. бр., 527 436 лв.;
 • НЧ „Христо Ботев – 1959” – Плевен – 7,25 щ. бр., 121 394 лв.;
 • НЧ „Н. В. Ракитин – 1969” – Плевен – 2 щ. бр.,  33 488 лв.;
 • НЧ „ЛИК – 1959” – Плевен – 7 щ. бр., 117 208 лв.;
 • НЧ „Извор – 1959” – Плевен – 8,25 щ. бр., 138 138 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1990” – Плевен – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Цветан Спасов – 1959” – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Развитие – 1998“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Парашкев Цветков – 2003” – Плевен – 3,25 щ. бр., 54 418 лв.;
 • НЧ „Тракия – 2013” – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Бирлик – 2017“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Родолюбие – 2018“ – Плевен – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Христо Ботев – 1925” – с. Беглеж – 1 щ. бр., 16 744 лв.;
 • НЧ „Христо Ботев – 1927” – с. Бохот – 2,25 щ. бр., 37 674 лв.;
 • НЧ „Наука – 27” – с. Брестовец – 2,50 щ. бр., 41 860 лв.;
 • НЧ „Просвета – 1907” – с. Бръшляница – 2 щ. бр., 33 488 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1927” – с. Буковлък – 3,50 щ. бр., 58 604 лв.;
 • НЧ „Изгрев – 1926” – с. Върбица – 1,50 щ. бр., 25 116 лв.;
 • НЧ „Искра – 1912” – с. Гривица – 1,75 щ. бр., 29 302 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1997” – с. Дисевица – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Христо Ботев – 27” – с. Коиловци – 2,50 щ. бр., 41 860 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1927” – с. Мечка – 1,50 щ. бр., 25 116 лв.;
 • НЧ „Пробуда – 1919” – с. Николаево – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Изгрев – 1929” – с. Опанец – 2,25 щ. бр., 37 674 лв.;
 • НЧ „Кл. Браницки – 1900” – гр. Славяново – 7,25 щ. бр., 121 394 лв.;
 • НЧ „П. Хилендарски – 2001” – гр. Славяново – 1,50 щ. бр., 25 116 лв.;
 • НЧ „Бъдеще – 1927” – с. Тодорово – 2,25 щ. бр., 37 674 лв.;
 • НЧ „Пробуждане – 1907” – с. Тученица – 1 щ. бр., 16 744 лв.;
 • НЧ „Просвета – 1923” – с. Ясен – 2,25 щ. бр., 37 674 лв.;
 • НЧ „Просвета – 97” – с. Радишево – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Слънце – 1927” – с. Ралево – 0,75 щ. бр., 12 558 лв.;
 • НЧ „Асен Златаров – 1939” – с. Къшин – 1 щ. бр., 16 744 лв.;
 • НЧ „Херион – 1926” – с. Горталово – 1 щ. бр., 16 744 лв.;
 • НЧ „Наука – 2000” – с. Ласкар – 0,50 щ. бр., 8 372 лв.;
 • НЧ „Св.св.Кирил и Методий – 1928” – с. Търнене – 1,25 щ. бр., 20 930 лв.;
 • НЧ „Пробуждане – 1897” – с. Пелишат – 1,25 щ. бр., 20 930 лв.;
 • НЧ „Възраждане“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Черноризец Храбър“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • НЧ „Иван Джонев – 2010“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 лв.;
 • Регионален експертно-консултативен информационен център /РЕКИЦ/ – гр. Плевен – 3 щ. бр., 50 232 лв.

Комисията гласува да бъде допуснато предварително изпълнение на така приетото решение за разпределението на 103-те субсидирани щатни бройки.

По т.3 комисията прие единодушно решение в срок до 30 май всяко едно от читалище в общината да представи писмено становище до председателя Елина Димитрова своето виждането относно нов алгоритъм за оценка работата на читалищата.

Информация: община Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: