6 март – Европейски ден на логопедията

06.03.2024 7:12

През 2004 година Европейска организация на логопедите определят датата 6 март за Европейски ден на логопедията. Идеята на организаторите е да се информира обществото за професията на логопеда, хората да се запознаят с комуникативните нарушения, отражението им върху общото здравословно състояние на човека, правата на лицата с комуникативни нарушения и начините, по които може да им се помогне.

Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането – дисфагия (според най-новите тенденции) и разработва терапевтични методи за преодоляването им.

В България все още се използва терминът от гръцки произход „логопедия“, но в страните, където официален език е английски, отдавна се е наложила тенденцията да се използват описателни названия: „говорна патология“ (Австралия); „говорно-езикова патология“ (Канада); говорно-езикова терапия (Нова Зеландия); „говорна и езикова терапия“ (Великобритания) или „говорно-езикова патология“ (САЩ).

Комуникативните нарушения засягат говора – артикулация, интонация, темп, мелодика, и езика – фонетика, морфология, синтаксис, семантика. Проявяват се както импресивно, така и експресивно, включително и при четене и писане, както и в невербалното изразяване, като жестове и мимики.

Снимка: Logopedia.bg
#тагове:

НАЙ-НОВИ: