На 27 февруари 1945 година в България със закон е въведена правописна реформа

27.02.2024 6:58

На 27 февруари 1945 година в България със закон е въведена правописна реформа. Изхвърля се от употреба буквата ят (ѣ) и се заменя с я или е, според ятовото правило. Така например вместо бѣлъ вече се пише бял, а за останалите форми се ползва буквата е: бели. Изхвърля се от употреба буквата голям юс (ѫ) и се замества с ъ или а (по-рядко). Пример. Вместо бѫдѫ, където големият юс се изписва по исторически причини, защото в миналото е отразявал специфичен звук, се замества с големия ер и става бъда. Също така: вместо „тѣ сѫ“ вече се изписва „те са“. Прекратява се изписването на буквата ъ в края на думите, където няма звукова стойност. Прекратява се изписването на буквата ь в края на думите, но се запазва пред буквата о за означаване на мекост (пример: миньор).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: