32 години от обявяването на Рила за национален парк

24.02.2024 7:19

На 24 февруари 1992 със Заповед 114 на Министерството на околната среда в съответствие с действащото тогава законодателство (чл. 17 и чл. 22 от Закона за защита на природата, приет на 13 юни 1967 г.) Народен парк „Рила“ е обявен за защитена територия от втора категория по класификацията на Световния съюз за защита на природата. Паркът е с обща площ 107923,7 хектара и включва горски фонд с обща площ 67 358,7 хектара, високопланински пасища и ливади с обща площ 40 565 хектара. Със Заповед  РД-397 от 15 октомври 1999 г. една част от Народен парк „Рила“ е прекатегоризиран в национален парк със същото име, като площта на Национален парк „Рила“ е определена на 81 046,0 ха. Останалата част, включваща горския фонд и високопланинските пасища и ливади от община Рила, област Кюстендил, с площ
27 370,7 ха е прекатегоризирана в Природен парк „Рилски манастир“ със Заповед РД-310 от 26 юни 2000 г. на Министерство на околната среда и водите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: