Стратегия „Единно здраве“ за Северозападния регион беше представена на обществено обсъждане в Община Левски

23.02.2024 11:38

Стратегия „Единно здраве“ за Северозападния регион беше представена на обществено обсъждане в Община Левски

На 21 февруари Управителят на ОИЦ–Плевен Игнат Димитров откри общественото обсъждане на  Стратегията „Единно здраве“ за Северозападния регион в Община Левски.

Общественото обсъждане на Стратегия „Единно здраве” цели припознаване от общността на  необходимото за  всеки един град, каза управителят на ОИЦ –Плевен , за да може да бъде финансирано от европейската програма за развитие на регионите , като общо стойността е близо 52 мил.лв. Стратегията е комплексно решение на проблеми в здравеопазването, образованието, екологичната градска среда и здравословния начин на живот, а възможността предвидените инвестиции да достигнат до потребителите  зависи от широката обществено подкрепа.

Своята подкрепа може да дадете чрез попълване на Анкетата за Стратегия „Единно здраве“ достъпна на  https://forms.gle/DzJ5AfPoksa9gH1f6

В общественото обсъждане участваха директорът на МБАЛ-Левски Евгения Иванова, заместник кметовете на общината инж. Кольо Домеников и Елка Ангелова, представители на общинска администрация от отделите за социално подпомагане, евроинтеграция, образование, екология, граждани.

МУ – Плевен е водеща организация при реализирането на стратегията в партньорство със седем общини от област Плевен и три от област Ловеч, осем болници от двете области, Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, представители на бизнеса и академичната общност.

Какво предвижда стратегията като цяло,  и какво за община Левски беше представено  от Екипа на  експертите подготвили концепцията от МУ – Плевен, Паулина Андронова, Росица Русева и Илияна Георгиева.

Паулина Андронова:  „За община Левски се предвижда инвестициите в здравеопазването да са в рамките на 1 511 000 лв.  основно в здравна инфраструктура , за ново оборудване на МБАЛ-Левски  със зала за телемедицина и диагностично оборудване за кардиологични и онкологични заболявания. Закупуване и оборудване на мобилен кабинет ,който да посещава отдалечените райони от общинския център и на публично място поставен мобилен дефибрилатор за обществено ползване.

Освен инвестиция в здравна инфраструктура  се предвижда и провеждането на здравни кампании, профилактични прегледи  от лекари специалисти от университетската болница в Плевен. Средствата за здравни кампании са около 60 хил.лв.”

Концепцията  за интегрирани териториални инвестиции за северозападен регион се базира на стратегия за Единно здраве за хората, животните и растенията. Предлага комплексно решение на проблемите по отношение на здравеопазване, спорт, екологична ,здравна среда и създаване на икономически растеж в общините от Северозападен регион.

То се базира на внедряване на т.нар Стратегия „Единно здраве“ – международна инициатива за постигане на оптимални здравни резултати, като се признава взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната среда. Стратегията е една от трите концепции за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион за планиране, предвиждащи дейности в област Плевен и преминали успешно първата стъпка в процедурата по подбор.

Инвестициите ще се насочат към превенция и ранна диагностика на сърдечносъдовите и онкологичните заболявания, към разширяване капацитета на ветеринарната медицина в Северна България и изграждане на обществени зелени зони със спортни съоръжения.

Това информират от Пресцентър на Община Левски.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: