Обява за приемане на срочна служба в Доброволния резерв

22.02.2024 11:04

Обява

за приемане на срочна служба в Доброволния резерв

 

  1. Със заповед № ОХ-117/02.02.2024г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 250 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва:
  • НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново – 90 длъжности;
  • Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен – 60 длъжности;
  • Военно формирование 22160 – Плевен – 100 длъжности.

Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 10 септември 2024 г.

  1. Кандидатите за срочна служба в ДР трябва:
  • да имат завършено най-малко основно образование;
  • до 04.2024 г. да подадат лично писмено заявление до структурата където ще се проведе срочната служба чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Обл. администрация  Плевен или на

 тел. 0879 911 230.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: