МУ-Плевен с проектно финансиране от близо милион и двеста по Програмата за обновяване на студентските общежития

20.02.2024 11:47

32 са одобрените за финансиране проектни предложения на висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД по Програмата на МОН за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД . Две от тях са на Медицински университет Плевен, сочи справка от 19 февруари на Министерство на образованието и науката. Одобрената сума за студентско общежитие 1 на МУ Плевен е 901 968лн, а на студентско общежитие 2 – 296 030лв.

Припомняме, че Програмата за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, предоставени за управление на държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД стартира през октомври миналата година, като срокът за подаване на необходимите документи в МОН с придружително писмо бе близо месец.

Бюджетът на програмата е от 100 000 000 лв., от които: за държавните висши училища – до 70 000 000 лв., а за „Студентски столове и общежития“ ЕАД – до 30 000 000 лв.

Целите  на програмата са повишаване на енергийните характеристики на сградите и изпълнение на вътрешни ремонти и обзавеждане в студентските общежития с цел подобряване на битовите условия на настанените студенти. Дейностите предвиждат изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на общежитията; изпълнение на ремонтни дейности – ремонт на покриви, подмяна на електро-, ВиК и отоплителни инсталации, ремонт на санитарни възли, подмяна на настилки, врати и други дейности, свързани с вътрешния ремонт на стаите и общите части; доставка и монтаж на обзавеждане.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: