15 февруари – Международен ден на скаутите

15.02.2024 6:47

На 15 февруари всяка година се отбелязва Международният ден на скаутите. Думата scout в превод означава „разузнавач“, но в днешни дни скаутите са хора, обединени главно от идеите си за живот сред природата и от кодекса си на коректно поведение.

Основите на скаутската организация са поставени през 1907 г. от сър Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел в Англия. Като бивш военен лорд Бейдън-Пауел създава първия скаутски отряд, който наброява 15-20 момчета от градските улици, като ги завежда на скаутски лагер на остров Браунси. Децата приемат скаутската идея като своя и поставят началото на движение на скаутите по света.
Сега скаутското движение наброява над 28 млн. души в 154 страни в света, включително и в България, обособени в пет региона – Европа, Евразия, Интер-Америка, Африка и Азия-Пасифик. Няма ограничение по възраст, пол, религиозна принадлежност, социално положение, политическо убеждение, цвят на кожата и т.н. за членуване в скаутска организация. Седалището на СОСД (Световна организация на скаутското движение) и на неговото Изпълнително бюро е в Женева, Швейцария. От всяка страна-кандидат само една скаутска организация се признава като национална и се приема за член.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: