Владимир Радоев встъпи в длъжност Административен ръководител – районен прокурор на РП – Плевен

14.02.2024 13:53

На 12.02.2024 година, прокурор Владимир Радоев встъпи в длъжност „Административен ръководител – районен прокурор“ на Районна  прокуратура – Плевен.

На събитието присъстваха г-жа Весела Сахатчиева- Административен ръководител, Председател на Окръжен съд Плевен, г-н Калоян Гергов- зам. административен ръководител, Председател на Окръжен съд Плевен, г-н Стефан Данчев- Зам. административен ръководител, Председател на Окръжен съд Плевен, г-жа Даниела Дилова- Административен ръководител, Председател на Административен съд Плевен, г-жа Вера Найденова- Административен ръководител, Председател на Районен съд Плевен, г-жа Галя Наумова- Административен ръководител, Председател на Районен съд Никопол, г-н Йохан Дженов – Административен ръководител, Председател на Районен съд Червен бряг, г-жа Десислава Николаева- Административен ръководител, Председател на Районен съд Левски, г-н Живко Ламбов- старши комисар- Директор на ОДМВР Плевен, г-н Светослав Маринов- Началник сектор БОП Плевен, г-жа Пламена Петрова- Директор ТД „НС“ Плевен, както и съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от плевенски съдебен район.

Актът за встъпване в длъжност бе връчен от г-н Владимир Николов- административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, който пожела на г-н Радоев успешен мандат, а г-жа Весела Сахатчиева – Председател на Окръжен съд Плевен му връчи поздравителен адрес от името на  ОС- Плевен.

Прокурор Владимир Радоев е избран за длъжността с Решение по Протокол № 2 от 24.01.2024 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет.

Той е роден през 1986 година в град Плевен. Завършил е висше образование специалност „Право“ в „Нов български университет“ гр. София.

Прокурор Радоев работи в системата на Прокуратурата на Република България от 2015 година, като първоначално заема длъжностите младши прокурор и прокурор в  Районна прокуратура град Враца, а от 2017г. заема длъжността прокурор в Районна прокуратура Плевен. Същият има над 11 години юридически стаж, като през 2020 година е повишен на място в ранг „прокурор в Окръжна прокуратура“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: