Изтече срокът за кандидатстване на спортните клубове за финансово подпомагане от Община Плевен

06.02.2024 10:56

На 31 януари изтече крайния срок, в който спортните клубове на територията на община Плевен можеха да подадат заявления за кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба № 33 на Общински съвет – Плевен. Внесените заявления са 31, необходимо условие за разглеждането им е да бъдат представени и финансовите отчети за получените средства, както и годишен доклад за дейността на спортния клуб през предходната 2023 г.

Според Наредба № 33, в срок до 14 февруари кметът на Община Плевен със заповед назначава 7-членна комисия, в чийто състав са правоспособен юрист от отдел „Правно и нормативно обслужване“, икономист – експерт от дирекция ФСД, двама служители от отдел „Спорт“ на Община Плевен и двама членове на Постоянната комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм” към Общински съвет – Плевен. Председател на Комисията е заместник-кметът с ресор „Проекти и хуманитарни дейности“ при Община Плевен. Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи, проверява верността на изчислените точки съобразно критериите за оценка по глава трета – Приложение 1, в попълнените от кандидатите формуляри и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година.

Това информират от Пресцентър на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: