26 януари – Международен ден на чистата енергия

26.01.2024 7:19
Твърдите биогорива са най-големият възобновяем енергиен източник в България с дял от 56.7%, следвани от водната енергия – 11.7% от чистата енергия, произвеждана в страната през 2022 г.
Делът на соларната и фотоволтаичната енергия е 6.4%, а само 1.1% са източниците на слънчева топлинна енергия.
Информация: НСИ
#тагове:

НАЙ-НОВИ: