Общински съвет – Плевен заседава днес по предварителен дневен ред от 45 точки

25.01.2024 7:26

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание днес, 25 януари /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците включва 45 точки, последните две от които са питания – от групата общински съветници „Възраждане за Плевен“ и от общинския съветник Чавдар Христанов. Традиционно заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Януарската редовна сесия ще започне с предложение относно изразходване на средства от дължимите обезпечения и отчисления съгласно Закона за управление на отпадъците за 2024 г. чрез вътрешни компенсирани промени и определяне на двама представители сред съветниците в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

За обсъждане влиза и предложение за промяна в две от решенията на Общинския съвет, приети на заседание през месец ноември миналата година. Изменението касае процедурите за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Плевен. Предложението е срокът и по двете процедури да бъде удължен до 26 февруари поради липсата на достатъчно кандидати.

Четвърта точка в дневния ред касае възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии от междуобластната, областна и общинска транспортна схеми от квотата на Община Плевен. Предложеното решение е за провеждане на обществена поръчка за превоз на пътници по автобусните линии с маршрутно разписание Плевен – Славяново, Плевен – Къртожабене, Плевен – Тетевен и Плевен – Рибен.

Общински съвет – Плевен предстои да вземе решение и за промяна в Тарифата за превоз на пътници от общинското дружество „Тролейбусен транспорт“. Предложението е във връзка с Постановлението на Министерския съвет, съгласно което се увеличава възрастта на децата, които имат право да ползват безплатно градския транспорт на територията на цялата страна. От 1 февруари 2024 г. всички деца до 14 навършени години ще могат да пътуват в градските линии с карта за пътуване на дете от 7 до 14 години, издадена по образец, утвърден от транспортния министър.

Предложение за Календар за младежките дейности на Община Плевен за 2024 г. е под номер 7 в предварителния дневен ред на насроченото заседание. Финансовите средства, предвидени в бюджета за реализиране на поредицата младежки прояви за текущата годината, са в размер общо на 10 000 лв. Календарът включва 12 инициативи – концерти, конкурси, пролетен празник в парк „Кайлъка“, дискусии и тематични форуми.

На сесията в четвъртък ще бъде разгледано и още едно важно предложение, свързано с развитието и финансирането на културните прояви в общината. Предложението е за създаване на Общински фонд „Култура“ и сформиране на 10-членна експертна комисия, която ще има задача да изработи Правилник за дейността и начина на работа на фонда.

На вниманието на общинските съветници ще стоят и предложения за: Предоставяне безвъзмездно за управление на Общинска избирателна комисия -Плевен, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение в сградата на ул. „Димитър Константинов“ № 23б; Учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Ракитин – 1969“ върху общински недвижим имот, находящ се в жк „Сторгозия“, бл. 5; Предложение за продажба на застроен урегулиран общински недвижим имот на собственик на законно построена върху него сграда в с. Коиловци; Предложение относно Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради със средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап І“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз; Предложение за изграждане на комбинирано съоръжение за стрийт фитнес за провеждане на състезания и турнири, предназначено за възрастни и деца над 14 г.; Изработка на проект на парк за отдих и спорт на територията на жк „Дружба“; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен на 25 януари, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25012024-g

Това информират от ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: