Община Червен бряг стартира ускорена процедура за осигуряване на целеви средства за важен ВиК-проект

16.12.2023 8:49
Кметът на община Червен бряг – г-н Атанас Атанасов организира среща с началника на ВиК, район гр. Червен бряг – г-н Тони Нинов, като на тази среща бяха обсъдени проблемите с водоснабдяването при аварийна ситуация на магистрален водопровод – Златна Панега.
Бяха разгледани варианти за реконструкция на стари и съществуващи водоизточници на територията на общината.
Община Червен бряг стартира ускорена процедура за осигуряване на целеви средства по проект за реконструкция на довеждащ водопровод от землището на град Койнаре до помпена станция Маркова могила – гр. Червен бряг, обл. Плевен. Документите са изпратени до Министерство на финансите и Народното събрание , за да бъдат включени към Бюджет 2024 , който се очаква да бъде гласуван следващата седмица от държавата.
Проектът включва – рехабилитация на довеждащ водопровод от землището на град Койнаре до помпена станция Маркова могила – гр. Червен бряг, обл. Плевен – 7100 м. външна водопроводна мрежа от 19-и и 20-и кладенец в гр. Койнаре и Маркова могила – Червен бряг, като възлиза на стойност 3 730 000 лв.
Рехабилитацията се налага, тъй като Червен бряг и селата Рупци и Радомирци се захранват от ВГ – Златна Панега и в случай на авария или замърсяване на водоизточника, тези населени места остават без питейна вода.
С изпълнението на проекта ще се гарантира ефективно и нормално водоподаване в общината. Съобразени са всички нормативни актове и изисквания, като ще бъдат използвани ново поколение пластмасови тръби от материал, при който хидравличните удари ще бъдат сведени до минимум и ще имат по-голяма проводимост за провеждане на по-големи количества вода.
Проектът включва още – специализиран софтуер, който ще изчислява и анализира симулацията на потока в системата, а това ще даде възможност да се открият и предвидят потенциални проблеми преди тяхното възникване, което ще доведе до стабилно функциониране на водопроводната мрежа.
Информация и снимка: Община Червен бряг
#тагове:

НАЙ-НОВИ: