Специализантите от курс за авиодиспечери завършиха с отличие обучението си  в 12-та авиационна база

01.12.2023 12:22

В 12-та авиационна база – гр. Долна Митрополия завърши обучението на специализантите от курс за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Авиодиспечер”.

Динамичното развитие на военната техника и бойното използване на нови технологии за обработка и предаване на полетна информация, аеронавигационно и информационно осигуряване налагат необходимостта от непрекъснато повишаване квалификацията на авиационните специалисти.

Курсът за обучение на авиодиспечери е с теоретико-практическа насоченост. Целта на учебната програма е обучаемите да придобият знания и да усвоят уменията за работа със съвременните средства и програмни продукти за планиране на полетите.

Отговорник на курса бе майор Петьо Замфиров – началник на Летищен център в 12-та авиационна база – Долна Митрополия. По време на теоретичните занятия специализантите се запознаха с актуалните нормативните документи, регламентиращи планирането, координирането и военното използване на въздушното пространство.

Практическите занятия се проведоха под ръководството на опитните старши авиодиспечери от 12-та авиационна база – старшина Ивайло Лалов и старшина Милен Еремиев в Пункт за полетна информация, аеронавигационно и информационно осигуряване. В реална работна среда специализантите имаха възможност да наблюдават дейността на авиодиспечерите, да придобият умения за работа със системите за обмен на полетна информация и изготвяне на заявки за използване на въздушното пространство.

Курсът завърши с полагане на комплексен изпит. В резултат на добрата подготовка, висока мотивация и стремеж на обучаемите за повишаване на професионалната им квалификация те се представиха на високо ниво и завършиха с оценка „Отличен 6”.

Заместник-командирът на 12-та авиационна база – полковник Ивайло Ангелов връчи удостоверенията на специализантите. Той ги поздрави за отличните резултати, проявената отговорност към учебния процес и им пожела успешно прилагане на придобитите знания.

Това информират от 12-та авиационна база.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: