Общинските съветници ще гласуват днес на сесия възнагражденията си

30.11.2023 5:50

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание днес, 30 ноември /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 8 предложения, като първа точка е полагане на клетва от общински съветници.

На предстоящата сесия местният парламент предстои да обсъди стартиране на нови процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Плевен, както и създаване на временни комисии за провеждането и на двете. Причина за обсъждане и на двете предложения са постъпили писма съответно от Апелативен съд – Велико Търново и Окръжния съд, в които се посочва, че предложените при първия подбор кандидати за съдебни заседатели от квотата на Общински съвет – Плевен са по-малко от определения по реда на Закона за съдебната власт брой.

Четвърта точка в предложения дневен ред касае промени в Разчета за капиталови разходи на Община Плевен за 2023 г., предложението внася кметът д-р Валентин Христов. Предложените изменения са относно заложените в разчета средства за изграждане на спортна площадка, изграждане на „Скейтборд площадка“ и обект „Водоснабдяване на с. Горталово“.

В пета точка от дневния ред е предвидено общинските съветници да гласуват своите възнаграждения за работата си на заседания в местния парламент и в постоянните комисии. Тези възнаграждения се определят като процент от брутното възнаграждение на председателя на местния парламент.

На заседанието на 30 ноември трябва да бъдат определени още: представител на местния парламент в Областния съвет за развитие, представител в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и състав на Комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30112023-g. Сесиите се излъчват на живо на страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/izlachvane-na-zasedaniya-na-zhivo

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: