Община Кнежа ще изпълнява проект „Детска кухня“

30.11.2023 13:23
Община Кнежа подписа партньорско споразумение с Агенция „Социално подпомагане“ за изпълнение на проект „Детска кухня“.
От услугите на проекта могат да се възползват родители на деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които не посещават детска ясла или яслена група към Детска градина.
За целевите групи на проекта се осигурява безплатно обедно хранене от Детска и млечна кухня всеки работен ден.
Заявления се приемат в Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Кнежа. Това информира кметът Илийчо Лачовски.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: